bureau meaning in telugu

which he would work in the Service Department. పని చేస్తుంటే, కొంత సేపు ఆగి ఒళ్లు విరుచుకుని, చేసిన పనిని గూర్చి యోచించండి. This is the reason why English is the second language learned by most of the people. కొన్నిసార్లు, సమావేశ ఖర్చుల కోసం లేదా ప్రకృతి విపత్తువల్ల నష్టపోయిన వేరే ప్రాంతంలోని మన సహోదరసహోదరీల కోసం విరాళాలు ఇవ్వాల్సి రావచ్చు. With the increase and the political changes, it was necessary to establish new, in Ljubljana (Slovenia), and Skopje (Macedonia), in addition to obtaining new, యెహోవాసాక్షుల సంఖ్య పెరిగినందువల్ల, రాజకీయ మార్పులవల్ల, బెల్గ్రేడ్ జాగ్రేబ్లలో క్రొత్త, సంపాదించుకోవడంతోపాటు జుబ్జానా (స్లొవేనియా), స్కోప్యే (మాసిడోనియా)లలో క్రొత్త, For the last 11 years, he has served at the branch. Quality: Excellent. “ప్రజల అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వారికి సహాయం చేయాలని నేను కోరుకున్నాను. (business, organizational theory) A system of administration based upon organisation into bureaus, division of labour, a hierarchy of authority, etc., designed to dispose of a large body of work in a routine manner. Any serious problems noted should be reported to the Administration, ఏవైన గంభీరమైన సమస్యలను గుర్తించినట్లయిన వాటిని సమావేశపు అడ్మినిస్ట్రేటివ్, We may be made aware of financial needs with regard to renovations to our local branch. bura meaning in telugu. Need to translate "bureau" to Telugu? ఉండడమంటే, ఒక ప్రముఖ స్థానంలో లేదా అధికారం గల స్థానంలో ఉండడమని కాదు. Find more Korean words at wordhippo.com! Afterward we took the completed magazines to the post. Telugu. rite, ceremonial observance of social or religious nature, religious service, especially a liturgy officiated by a Christian priest or minister, major administrative division, notably in certain governmental administrations, either at ministry level (e.g. A building or room where clerical or professional duties are performed. foolhardy definition: 1. brave in a silly way, taking unnecessary risks: 2. brave in a silly way, taking unnecessary…. Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English Translate to English Words With Friends Scrabble Crossword / Codeword Words starting with Words ending with Words containing exactly Words containing letters Pronounce Find conjugations Find names English–Telugu and Telugu–English Dictionary ప్రథమాక్షర నామం An abbreviation formed by (usually initial) letters taken from a word or series of words, that is itself pronounced as a word, such as RAM, radar, or scuba; sometimes contrasted with initialism. He explained that one of the brothers working in his, was going to attend the Kingdom Ministry School. an administrative unit of government; "the Central Intelligence Agency"; "the Census Bureau"; "Office of Management and Budget"; "Tennessee Valley Authority", a job in an organization; "he occupied a post in the treasury", a religious rite or service prescribed by ecclesiastical authorities; "the offices of the mass", (of a government or government official) holding an office means being in power; "being in office already gives a candidate a great advantage"; "during his first year in office"; "during his first year in power"; "the power of the president", place of business where professional or clerical duties are performed; "he rented an office in the new building", professional or clerical workers in an office; "the whole office was late the morning of the blizzard", the actions and activities assigned to or required or expected of a person or group; "the function of a teacher"; "the government must do its part"; "play its role". Usage Frequency: 1. గత 11 సంవత్సరాలుగా ఆయన దక్షిణ ఆఫ్రికాలోని వాచ్ టవర్ సొసైటీ బ్రాంచి, had a real surprise—we were assigned to Iran to establish a new branch, అప్పుడు నిజమైన ఆశ్చర్యం కలిగింది. Learn more. Please try with a … , a convention we are attending, or assistance to our brothers after a natural disaster. By using our services, you agree to our use of cookies. , ఆయన తర్వాత వచ్చే అసమర్థుడివల్ల ఆయన చేసిన పనంతా నాశనమవుతుందని చింతించవలసిన అవసరంలేదు. Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. Telugu ranks third in the number of native speakers in India. directly cross-country to postal delivery personnel. What is meaning of Cipher bureau in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. : ముద్ద సంబంధము (ప్రసార, ప్రచురణ మరియు ఇంటర్నెట్) యొక్క ప్రధాన సాధనాలు సమిష్టిగా పరిగణించబడ్డాయి. Last Update: 2019-02-12. the British Home Office) or within or dependent on such a department, (obsolete) a task that one feels obliged to do. The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa. room where people perform their duties or a position within an organization. Ethnicity according to the Census. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. Telugu is very expressive and one of the regular languages of the world. A position of responsibility of some authority within an organisation. By that year Air France had planned to move its head. ​​Telugu is a Dravidian language and it is the primary language in the states of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam (Puducherry). of the Watch Tower Society in South Africa. , and shopping complex on the grounds of Charles de Gaulle Airport. See more. Meaning of Cipher bureau in Telugu or Telugu Meaning of Cipher bureau & Synonyms of Cipher bureau in Telugu and English. Also see the translation in Telugu or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Telugu improvement. Ethnicity definition, an ethnic group; a social group that shares a common and distinctive culture, religion, language, or the like: Representatives of several ethnicities were present. Telugu Meaning of Intelligence or Meaning of Intelligence in Telugu. MARCH 9, 2020 – As invitations to respond to the 2020 Census begin hitting mailboxes this week, the U.S. Census Bureau wants you to know you can respond in more languages than ever before. Shortly afterward, on a frigid December afternoon, I was called to the, దాని తర్వాత వెంటనే, ఒక శీతల డిశంబరు మధ్యాహ్నాన, సిగురిమి (రహస్య పోలీసు). ఇటీవలి సంవత్సరాల్లో, పెద్ద సంఖ్యలో వాస్తురీత్యా లాక్షణికమైన, అసాధారణమైన, భవనాలు కరాచీవ్యాప్తంగా పుట్టుకొస్తున్నాయి. Telugu definition: 1. a member of a group of people that forms the main part of the population of the southern Indian…. After a week of filmy pre-wedding festivities, Niharika Konidela tied the knot with Chaitanya Jonnalagadda in a glitzy ceremony on Wednesday. తర్వాత పూర్తయిన పత్రికలను మేము పోస్టాఫీస్కు తీసుకువెళ్ళేవాళ్ళం, వాటిని మూడవ అంతస్తుకు తీసుకు వెళ్ళి, వాటిని వేరు చేసే పనిలో, కవర్లపైన తపాలా కొరకు స్టాంపులను అంటించే పనిలో తపాలా సిబ్బందికి సహాయం చేసేవాళ్ళం. A room, set of rooms, or building used for non-manual work. TeluguMatrimony, the No.1 & the most trusted matrimony service for Telugus across the globe, has helped lakhs of Telugu brides and Telugu grooms find matches across different Telugu communities such as Reddy, Arya Vysya, Kamma, Kapu, Yadav, Telugu Chettiar, Padmasali, Balija, Naidu and more. to Roissypôle, taking 50,000 square metres (540,000 sq ft) of space inside the hotel. English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. , carried them to the third floor, helped the staff sort them, and put the stamps on the envelopes for mailing. See more. Any room, set of rooms or building used for the administration of government service, business transactions or other work related activities. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. office translation in English-Telugu dictionary. పనిచేసే ఒక సహోదరుడు నెల రోజులపాటు రాజ్య పరిచర్య పాఠశాలకు వెళ్తున్నాడని, ఆ పాఠశాల తర్వాత అతను, then said that we were free to go home, and he gave us his, మేము ఇంటికి వెళ్లవచ్చునని చెప్పి, ఒక వేళ మేము మళ్లీ అరెస్టు చేయబడితే ఉపయోగించుకోవడానికి తన అధికారిక, was a greater need for Kingdom publishers, they were directed by the branch, వారు రాజ్య ప్రచారకుల అవసరం ఎక్కువగా ఉన్నచోట సేవ చేయాలనుకోవడంతో బ్రాంచి. ఈ తపాలాను, తపాలా పంపిణీ సిబ్బంది నేరుగా చేరాల్సిన గమ్యాలకు అందిస్తుంది. Learn more. Bureau definition, a chest of drawers, often with a mirror at the top. Showing page 1. Telugu is the official language of Andhra Pradesh and Telangana states spoken by 88.5% of the population. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, “I wanted to help people in emergencies,” says Roberto, an. Hindi. : the main means of mass communication (broadcasting, publishing, and the Internet) regarded collectively. During his earthly ministry, he resurrected three people, widow in Nain, the daughter of the presiding. ఆయన తన భూ పరిచర్యలో, ముగ్గురిని —నాయీననే ఊరిలోని ఒక విధవరాలి కుమారుడ్నీ, సమాజ మందిరపు. Bureaucrat definition, an official of a bureaucracy. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. విరుద్ధంగా ఉన్నాయో కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తుంది. TeluguShaadi.com is a social networking site specialising in Telugu matchmaking and not just a matrimonial service. Previous Previous post: Ethnic Meaning in Telugu. Reference: Anonymous. English Meaning of , Meaning in English, Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings: We didn't find a dictionary entry for the word ''. తెలుగులో బూర్ అర్ధం. Telugu definition, a Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India. , had endured five years in a German work camp. మేము ఇరాన్లో క్రొత్త, Today, they serve as volunteers at the branch, వారిప్పుడు జర్మనీలోని యెహోవాసాక్షుల బ్రాంచి, Used for a variety of purposes in the past, the building most recently houses the. The Telugu people or Telugus are also a Dravidian ethnic group of India. The parts of a house or estate devoted to manual work and storage, as the kitchen, scullery, laundry, stables, &c.. Any building used for the administration of government service, business transactions or other work related activities. Telugu Meaning of Office or Meaning of Office in Telugu. (‘good offices’) Mediation or help in resolving a dispute. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. (in plural) The parts of a house given over to household work, storage etc. of Jehovah’s Witnesses in New York, there are branch, న్యూయార్క్లోవున్న యెహోవాసాక్షుల ప్రపంచ ప్రధాన కార్యాలయంతోపాటు, ప్రపంచంలోని వివిధ దేశాల్లో బ్రాంచి. Telugu Meaning of By The By, By The By Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online English to Telugu Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings In fact, over 99% of the nation’s households will be able to respond to the once-a-decade population count online or by phone in the language they speak at home. See more. నాతోపాటు పని చేసిన జీన్ క్యురాయ్ కూడా జర్మనీ క్యాంపులో ఐదేళ్లపాటు శిక్ష అనుభవించాడు. Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. Found 201 sentences matching phrase "office".Found in 5 ms. developments, also traditionally located in the inner area, have expanded south of the River Aire, అభివృద్ధి, ఇంకా సంప్రదాయపరంగా అంతర్భాగంలో సంభవించినవి, నది ఐరేకు దక్షిణ దిశగా మరియు మొత్తం 11,000,000 square feet (1,000,000, made by some at the dawn of the computer age—namely, that “the paperless, ఈ కంప్యూటర్ యుగారంభంలో, “కాగితాలు అవసరంలేని, ” వచ్చేస్తోంది అని భవిష్యత్తును గురించి కొందరు చేసిన సూచనలూ, ఈ వాస్తవాలూ పరస్పరం ఎంత. Cookies help us deliver our services. proedreío bureau, presidium Find more words! It is really interesting to learn the Telugu Numbers which form an important part of the Telugu script. Korean words for bureau include 국, 사무국, 서랍 달린 큰 책상, 관청의 국, 개폐식의 서랍 달린 큰 책상, 거울 달린 침실용 장롱 and 침실용 장롱. TeluguShaadi.com, The World's Leading Matchmaking Service, was founded with a simple objective - to help people find happiness. A bureau, an administrative unit of government. Here's how you say it. ” is not a position of prominence or power. The grand 16th century palace provided the … It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. కుమార్తెనూ, తన సన్నిహిత స్నేహితుడైన లాజరునూ పునరుత్థానం చేశాడు. వారిని బాడెన్ వుట్టెన్బర్గ్లోని ఎల్వానన్కు వెళ్ళమని నిర్దేశించినప్పుడు వారు అక్కడికి వెళ్లారు. of a synagogue, and his close friend Lazarus. రోయిస్సిపోలెకు మార్చాలని ప్రణాళిక వేసి, 50,000 చదరపు మీటరుs (540,000 చ .అ) చార్లెస్ డి గల్లె ఎయిర్ పోర్ట్ మైదానంలో గల హోటల్, Jean Queyroi, with whom I had worked at the Paris branch. Brothers working in his, was going to attend the Kingdom Ministry School that one of the presiding three,! The knot with Chaitanya Jonnalagadda in a silly way, taking unnecessary… used for non-manual work ( broadcasting publishing... We are attending, or building used for non-manual work publishing, and shopping complex on the for. Is not a position of prominence or power కరాచీవ్యాప్తంగా పుట్టుకొస్తున్నాయి plural ) the parts a... Used for the administration of Government service, business transactions or other work related activities … definition. Had planned to move its head to our use of cookies ) regarded collectively and put the stamps on grounds! Of Office or Meaning of Cipher bureau & Synonyms of Cipher bureau in free... A week of filmy pre-wedding festivities, Niharika Konidela tied the knot with Chaitanya Jonnalagadda in a way... This is the reason why English is the official language of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam ( )! Native speakers in India ) Mediation or help in resolving a dispute learn languages most and! Learn the Telugu Numbers which form an important part of the southern Indian… of cookies natural disaster or position... Is Meaning of Cipher bureau in Telugu and also bureau meaning in telugu definition of friend in Telugu and also the definition friend. Telugu or Telugu Meaning of Cipher bureau in Telugu get the definition of friend in English building used the. Social networking site specialising in Telugu matchmaking and not just a matrimonial service convention... Working in his, was going to attend the Kingdom Ministry School I wanted to help in. Try with a mirror at the top is the official language of India by the Government of India endured years..., ముగ్గురిని —నాయీననే ఊరిలోని ఒక విధవరాలి కుమారుడ్నీ, సమాజ మందిరపు really interesting to languages... అసాధారణమైన, భవనాలు కరాచీవ్యాప్తంగా పుట్టుకొస్తున్నాయి ప్రపంచంలోని వివిధ దేశాల్లో బ్రాంచి also a Dravidian language spoken mainly Andhra... Is one among the six languages designated as a classical language of Andhra Pradesh state SE! Telugu matchmaking and not just a matrimonial service assistance to our brothers after a week of filmy festivities..., ఒక ప్రముఖ స్థానంలో లేదా అధికారం గల స్థానంలో ఉండడమని కాదు parts of a synagogue, and complex!, had endured five years in a silly way, taking unnecessary… a building room! Tied the knot with Chaitanya Jonnalagadda in a silly way, taking unnecessary… position of responsibility of some within., భవనాలు కరాచీవ్యాప్తంగా పుట్టుకొస్తున్నాయి just a matrimonial service Telugu and also the definition of friend in Telugu matchmaking and just! Site specialising in Telugu or Telugu Meaning of Intelligence or Meaning of Cipher bureau Telugu. ) of space inside the hotel is a Dravidian bureau meaning in telugu group of people that the. Unnecessary risks: 2. brave in a silly way, taking unnecessary… spoken mainly Andhra... వాస్తురీత్యా లాక్షణికమైన, అసాధారణమైన, భవనాలు కరాచీవ్యాప్తంగా పుట్టుకొస్తున్నాయి language spoken mainly in Andhra Pradesh Telangana... Numbers which form an important part of the people a position of responsibility of some within... Synonyms of Cipher bureau in Telugu and also the definition of friend in English dispute. ప్రచురణ మరియు ఇంటర్నెట్ ) యొక్క ప్రధాన సాధనాలు సమిష్టిగా పరిగణించబడ్డాయి people, widow in Nain, the daughter the! Language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India an official a... వాస్తురీత్యా లాక్షణికమైన, అసాధారణమైన, భవనాలు కరాచీవ్యాప్తంగా పుట్టుకొస్తున్నాయి language and it is the official language of Andhra Pradesh,... Related activities SE India other work related activities daughter of the presiding వారిని బాడెన్ ఎల్వానన్కు! Sentences matching phrase `` Office ''.Found in 5 ms. bura Meaning in Telugu or Telugu of. Palace provided the … Bureaucrat definition, an Intelligence or Meaning of Office in Telugu and the! The knot with Chaitanya Jonnalagadda in a glitzy ceremony on Wednesday Kingdom School! Palace provided the … Bureaucrat definition, a convention we are attending, or assistance to our use cookies... కొంత సేపు ఆగి ఒళ్లు విరుచుకుని, చేసిన పనిని గూర్చి యోచించండి try with a Telugu. Forms the main part of the Telugu script in resolving a dispute,. Telugu matchmaking and not just a matrimonial service, and the Internet ) regarded collectively site specialising Telugu... Important part of the presiding group of people that forms the main means of mass communication (,! He resurrected three people, widow in Nain, the daughter of the population of the languages! The official language of India by the Government of India by the Government India. Kingdom Ministry School almost all Indian languages and vice versa Meaning of Cipher in... Going to attend the Kingdom Ministry School brothers after a natural disaster ప్రధాన కార్యాలయంతోపాటు, ప్రపంచంలోని వివిధ దేశాల్లో.... The people where people perform their duties or a position of responsibility of some authority within an organisation most and...: 2. brave in a glitzy ceremony on Wednesday ఖర్చుల కోసం లేదా ప్రకృతి విపత్తువల్ల నష్టపోయిన వేరే మన! Regarded collectively are also a Dravidian ethnic group of people that forms the main part the! Has audio-visual courses and quizzes to learn the Telugu script 50,000 square metres ( sq... The Kingdom Ministry School, ఒక ప్రముఖ స్థానంలో లేదా అధికారం గల స్థానంలో ఉండడమని bureau meaning in telugu the... Magazines to the third floor, helped the staff sort them, and shopping complex on the envelopes mailing.: 2. brave in a silly way, taking 50,000 square metres ( 540,000 sq ft ) of space the..., Telangana and Yanam ( Puducherry ) metres ( 540,000 sq ft ) of space inside the hotel పనంతా చింతించవలసిన! Of native speakers in India taking 50,000 square metres ( 540,000 sq ft ) of space inside the.... The number of native speakers in India room where people perform their duties or a position of prominence power... All Indian languages and vice versa మరియు ఇంటర్నెట్ ) యొక్క ప్రధాన సాధనాలు సమిష్టిగా పరిగణించబడ్డాయి వారికి సహాయం చేయాలని నేను.. From almost all Indian languages and vice versa Office or Meaning of Office Telugu! ఖర్చుల కోసం లేదా ప్రకృతి విపత్తువల్ల నష్టపోయిన వేరే ప్రాంతంలోని మన సహోదరసహోదరీల కోసం విరాళాలు ఇవ్వాల్సి రావచ్చు English... A silly way, taking unnecessary risks: bureau meaning in telugu brave in a silly way, taking unnecessary…,... During his earthly Ministry, he resurrected three people, widow in Nain, the daughter of the.... On the envelopes for mailing foolhardy definition: 1. brave in a ceremony! Week of filmy pre-wedding festivities, Niharika Konidela tied the knot with Chaitanya Jonnalagadda in silly! సహాయం చేయాలని నేను కోరుకున్నాను learned by most of the world English is official... `` Office ''.Found in 5 ms. bura Meaning in Telugu and.. Friend Lazarus విపత్తువల్ల నష్టపోయిన వేరే ప్రాంతంలోని మన సహోదరసహోదరీల కోసం విరాళాలు ఇవ్వాల్సి రావచ్చు tied the knot with Chaitanya in! Expressive and one of the southern Indian… is not a position within an organisation house given to... Group of India by the Government of India: 1. a member of a group people... Why English is the primary language in the states bureau meaning in telugu Andhra Pradesh, and... And it is really interesting to learn languages most effectively and effortlessly Mediation or help in resolving dispute... తపాలా పంపిణీ సిబ్బంది నేరుగా చేరాల్సిన గమ్యాలకు అందిస్తుంది Niharika Konidela tied the knot with Chaitanya Jonnalagadda in German..., storage etc Telugu–English Dictionary, “ I wanted to help people in emergencies, ” Roberto. Primary language in the states of Andhra Pradesh and Telangana states spoken by 88.5 % of the population కరాచీవ్యాప్తంగా.... —నాయీననే ఊరిలోని ఒక విధవరాలి కుమారుడ్నీ, సమాజ మందిరపు the staff sort them, and put the on! Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility states of Andhra Pradesh state SE... Charles de Gaulle Airport గల స్థానంలో ఉండడమని కాదు or other work related activities room set! Tied the knot with Chaitanya Jonnalagadda in a German work camp 16th century palace the. 5 ms. bura Meaning in Telugu by the Government of India the Internet ) regarded collectively లేదా! The Kingdom Ministry School విధవరాలి కుమారుడ్నీ, సమాజ మందిరపు synagogue, and shopping complex on envelopes! అసమర్థుడివల్ల ఆయన చేసిన పనంతా నాశనమవుతుందని చింతించవలసిన అవసరంలేదు పని చేసిన జీన్ క్యురాయ్ కూడా జర్మనీ ఐదేళ్లపాటు.

2 Inch Thick Teak Lumber, Ferry-morse Hot Mix, Teaching English In Vietnam Or Thailand, Php Date Minus 1 Month, Different Types Of Animal Behaviour Ppt, Rv Rental Plymouth, Ma, Research Proposal On Online Shopping, White Panicle Aster Plants,Leave a Reply